گالری

از کودکی عاشق دوچرخه سواری بودم.

از نوجوانی عشق به ورزش هم اضافه شد.

مقطع متوسطه – آزمایشگاه الکترونیک

– حدودا 17 سالگی